sayıq

sayıq
sif. və zərf
1. Öz işində, hərəkətində ehtiyatlı, gözüaçıq, ayıq, oyanıq olan, sərvaxt. Sayıq adam. – Hər cəbhədə ayıq, sayıq; Əsgər kimi durmalıyıq. S. V.. Bizdən tələb edir quruluş; Belə sayıq yaşamağı. M. R.. Sayıq olmaq – işində, hərəkətində ayıq olmaq, ehtiyatlı olmaq, sərvaxt olmaq. Nəbi deyir: sayıq olun, yatmayın; Düşmənə havayı güllə atmayın. «Qaçaq Nəbi». <Gözətçi:> Ancaq ehtiyatlı və sayıq olmaq lazımdır. H. N..
2. məc. Dərin olmayan, yarıyuxulu, yarıayıq. <Göyçək> sayıq yatmalı idi. . Ə. Ə.. Reyhan tez-tez oyanaraq; Gecəni çox sayıq yatdı. M. D..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • şayiq(ə) — ə. bir işə şövqü, həvəsi olan; şövqlü …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ayıq-sayıq — bax ayıq 3 cü mənada. Ayıq sayıq dayanmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mütəyəqqiz — ə. 1) oyaq, oyanmış, ayılmış; 2) ayıq, sayıq; ayıq sayıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • huşyar — sif. və is. <fars.> klas. Ağıllı, düşüncəli, şüurlu, dərrakəli. Huşyar adam. – Mülki dünya aqibət bərbad olur, ey huşyar! S. Ə. Ş.. Mən özüm darülmüəllimini qurtaran zaman Naxçıvanda həmin bir halda özümdən artıq huşyar dostlarıma rast… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ovçu — is. 1. Ovla, ovçuluqla məşğul olan adam. Ovçu tüfəngi. Həvəskar ovçu. – Ovçu yanında göz qırpmaq olmaz. (Məsəl). Ovçular qızılquş, tazı, tula götürüb ova çıxırlar. A. Ş.. <Milis müvəkkili Əzizə:> . . Silahınızı Ovçular İttifaqında qeydə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sayaq — 1. z. Bənzərlik bildirir: cür, kimi, tərzdə, vəziyyətdə, qaydada. Paltarlarının hamısını usta Ağabala topladı, dolma bükülü sayaq bir fitəyə büküb qoydu səkiyə. Ç.. <Nəcminin> on dörd yaşlı ikinci oğlu Şirin hələ bu yaşdan karikatura sayaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sərhesab — sif. <fars. sər və ər. hesab> Gözüaçıq, ayıq, sayıq. Sərhesab olmaq – ayıq olmaq, sayıq olmaq. <Şahmar bəy:> . . Gedin, görək, Allah nə istəyib, sərhesab olun, özünüzü gözləyin. . . N. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sayqulu — (Cəbrayıl, Qafan, Qarakilsə) 1. sayıq 2. ehtiyatlı. – Sayqulu baş salamat olar (Qarakilsə); – Sayqulu gözə çöp düşməz (Qafan) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • agah — f. 1) xəbəri olan, xəbərdar, vaqif; 2) oyaq, ayıq; 3) gözüaçıq; 4) ayıq sayıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bidar — f. 1) oyaq, oyanıq; 2) ayıq sayıq; 3) m. xəbərdar, ayıq, huşlu …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”